Сүүлийн 3 сард авхуулсан цээж зураг заавал оруулах
Сонирхож буй албан тушаал:
Ажилд орох боломжтой огноо:
Мэргэжил:
Одоо эрхэлж буй ажил:
Nots компанид танидаг хүн байгаа эсэх:
Э-шуудан/@:
Facebook хаяг:
Холбоо барих утас:
Хүсч байгаа цалин
1.1 Ургийн овог:
1.2 Эцэг/ Эх-ийн нэр:
1.3 Өөрийн нэр:
1.4 Үндэс угсаа:
1.5 Хүйс:
1.6 Нас:
1.7 Төрсөн он/сар/өдөр:
1.8 Төрсөн газар /аймаг, хот/:
1.9 Нийгмийн гарал:
1.10 Регистерийн дугаар:
1.11 Гадаад паспортын дугаар:
1.12 ЭМДД-ийн дугаар:
1.13 НДД-ийн дугаар:
1.14 Оршин суугаа хаяг:
1.15 Утас:
Гар:
Гэр:
2.1 Таны эзэмшсэн мэргэжил, боловсрол (ЕБС-ийг оруулан бичнэ):
Хаана /гадаад, улс, аймаг, хот/ Төгссөн сургуулийн нэр Элссэн он Төгссөн он Эзэмшсэн мэргэжил Үнэмлэхний дугаар Голч дүн Зэрэг цол
2.2 Мэргэжлийн бэлтгэл (Таны мэргэжлээрээ болон бусад чиглэлээр, 1 сараас дээш хугацаагаар, гадаадад болон дотоодод хамрагдаж байсан сургалт семинарууд)
Хаана Хэзээ /он/ Ямар чиглэлээр Үргэлжилсэн хугацаа
2.3 Гадаад хэлний мэдлэг
Гадаад хэл Үзсэн хугацаа Ярьсаныг ойлгох Өөрөө ярих Уншиж ойлгох Бичих орчуулах
Сайн Дунд Муу Сайн Дунд Муу Сайн Дунд Муу Сайн Дунд Муу
2.4 Компьютерийн мэдлэг:
Компьютерийн программ дээр ажиллах таны чадвар Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Access Microsoft Project Microsoft Powerpoint Photo Shop Corel Draw Autocat
Сайн
Дунд
Муу
3.1 Сүүлд эрхэлж буй ажлаасаа эхлэн бөглөнө үү
Байгууллагын нэр Албан тушаал Ажилд орсон Он, сар Ажлаас гарсан Он, сар Авч байсан цалин Ажлаас гарсан шалтгаан
3.2 Шийтгэл (ял шийтгэл, захиргааны шийтгэл эсвэл ямар нэгэн сахилгын арга хэмжээ авагдаж байсан эсэх):
Тийм:
Үгүй:
Тайлбар:
3.3 таны эрүүл мэндийн байдал
Харшил:
Архаг өвчин:
3.4 Таны ажил мэргэжил, туршлага, ур чадварын талаарх тодорхойлолт өгөх
Хүний нэр Байгууллагын нэр Албан тушаал Холбоо барих утас И-мэйл хаяг
4.1 Гэр бүлийн байдал (Зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүсийг бичнэ үү)
Гэрлэсэн:
Ганц бие:
Таны юу болох Овог Нэр Төрсөн огноо Төрсөн газар Хаана ямар ажил эрхэлдэг Холбоо барих утас
4.2 Ураг төрлийн байдал (Зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүсийг бичнэ үү)
Таны юу болох Овог Нэр Төрсөн огноо Төрсөн газар Хаана ямар ажил эрхэлдэг Холбоо барих утас
5.1 Таны ойрын 5 жилийн зорилго:
5.2 Таны сул тал:
5.3 Таны давуу тал:
5.4 Өөрийхөө талаар нэмж танилцуулах боломж
5.5 Гадаад оронд зорчиж байсан уу:
5.6 Та ажлын байрны талаарх мэдээллийг ямар эх сурвалжаас авсан бэ?
5.7 Та өөрийн үндсэн мэргэжлээс гадна өөр ямар чиглэлийн ажил хийх сонирхолтой байна вэ ?:
5.8 Таны шагнал
5.8 Таны хоби
5.9 Тогтвор суурьшилтай ажиллах хугацаа: